Vaccination mot influensa fr.o.m. den 19 november 2019 t.o.m. den 28 februari 2020. Tisdagar och Torsdagar mellan klockan 13-14:30.

Influensa är en virussjukdom som är vanligast i Sverige under vinterhalvåret. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa.  Eftersom viruset är mycket smittsamt och förändras från år till år är det svårt att undvika spridning. Du kan börja smitta andra redan ett dygn innan symtomen bryter ut hos dig, och kan alltså vara smittbärare utan att veta [...]