Vårdutbud

Boka tid online

Vårt vårdutbud innefattar

Du som har astma eller KOL är välkommen till vår mottagning. Vi hjälper dig genom att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet, ge råd och information samt förskriva medicin.

Du som har diabetes och är patient hos oss blir kallad till besök hos diabetessköterska och läkare. Det är bra om du har regelbunden kontakt med oss för att få hjälp, råd och stöd om det behövs. Du bör träffa oss minst en gång per år för att se hur behandlingen går, och för att upptäcka och behandla eventuella skador som du kan få på grund av diabetes.

Hemsjukvård innebär att du kan få den vård du behöver hemma istället för att komma till vårdcentralen. För att bli inskriven behöver det föreligga medicinska skäl eller funktionsvariation som gör att du har svårt att ta dig till vårdcentralen. För att beviljas hemsjukvård behöver du genomgå en medicinsk bedömning eftersom uppdraget hemsjukvård måste uppfylla vissa kriterier fastställda av Region Stockholm.

Hos oss kan du som har högt blodtryck (hypertoni) få hjälp med blodtrycksmedicin och mätning av ditt blodtryck. Vi kan också erbjuda information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil.

När har ordinerats prover är du välkommen till vårt laboratorium. Det är viktigt att du har med dig en giltig ID-handling. Kom i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen.

Helgfria vardagar
Måndag-torsdag kl 8.00-12.00
Du behöver inte boka tid för provtagning!

Vi vaccinerar patienter från ett års ålder. Välkommen att kontakta oss för mer information om vaccination.

Prislista vaccin

  • Influensa 300 kr
  • Influensa, ålderspensionärer och riskgrupp 0 kr
  • Pneumokock (Pneumovax) 350 kr
  • Pneumokock, ålderspensionärer och riskgrupp (Pneumovax) 0 kr
  • TBE, junior (FSME-immun) 350 kr
  • TBE, vuxen (FSME-immun) 400 kr
  • Hepatit A, Barn (Havrix) 380 kr
  • Hepatit A, Vuxen (Havrix) 480 kr
  • Hepatit A+B, Barn (Twinrix) 460 kr

På kvällar efter 17.00 samt helgdagar arbetar personal från vårdföretaget PR Vård inom hemsjukvården.
Telefonnummer till PR Vård:
08-411 97 60