Influensa är en virussjukdom som är vanligast i Sverige under vinterhalvåret. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa. 

Eftersom viruset är mycket smittsamt och förändras från år till år är det svårt att undvika spridning. Du kan börja smitta andra redan ett dygn innan symtomen bryter ut hos dig, och kan alltså vara smittbärare utan att veta om det. Du smittas via andningen samt genom droppkontakt. Smittrisken är större inomhus än utomhus. Influensa går oftast över av sig själv efter fem till sju dagar, men ibland kan den leda till följdsjukdomar som bihåleinflammation eller lunginflammation.