Vi kommer att vaccinera mot Covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning som innebär att de som är i störst behov av skydd får vaccin först.
Våra patienter som har hemsjukvård eller hemtjänst kommer att erbjudas vaccin så snart vi får en leverans. Även vuxna som bor tillsammans med någon som har hemsjukvård eller hemtjänst kan vaccinera sig samtidigt.

Efter detta inleds fas 2 för dig som är:

  • 65 år eller äldre.
  • har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det.
  • får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
  • är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS om  eller har personlig assistans.
  • arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.
För närvarande går det inte att boka tid för vaccination. Vi kommer att kontakta dig när det blir din tur att vaccinera dig.