Influensavaccination av riskgrupper påbörjas tisdagen den 8 november 2022. Följande grupper prioriteras: personer 65 år och äldre, gravida (efter graviditetsvecka 12), medicinska riskgrupper under 65 år och hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Även vård- och omsorgspersonal som regelbundet arbetar nära patienter som har ökad risk att bli svårt sjuka av influensa bör vaccinera sig. De är prioriterade för vaccination efter att riskgrupper har vaccinerats. Personalvaccinationer kan påbörjas först den 22 november.  Kostnaden för vaccination av personal står arbetsgivaren för. För personer i riskgrupper är vaccinationen mot influensa kostnadsfri.

Om det är aktuellt med en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 kan den ges samtidigt som influensavaccinet.

Vi kommer att vaccinera tisdagar och torsdagar från klockan 14:00-16:00.