Det finns två olika typer av prov som kan tas vid Covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion och det andra visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.

Det prov som visar om du har en pågående infektion kallas för PCR-prov. Det prov som visar om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar kallas för ett serologiskt prov. Dessa prover tas för närvarande inte på vår vårdcentral.

Vem får lämna prov?

Du kan inte begära att få lämna ett prov. Det är vården som avgör om du behöver det, beroende på vad du har för symtom och hur sjuk du är. Följande personkategorier, som uppvisar symptom, erbjuds test:

  • Personer som är sjuka och behöver vård.
  • Personal och boende inom vård och omsorg.
  • Personer verksamma inom annan samhällsviktig verksamhet.

Fråga din arbetsgivare om du är aktuell för provtagning om du blir sjuk, om du arbetar inom vård och omsorg eller annan samhällsviktig verksamhet. Det kan i dessa fall handla om att du snabbare ska kunna återgå till arbetet om provsvaret är negativt.

För mer information, gå in på:
https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/provtagning-for-covid-19/