Sedan augusti 2023 bedöms ovaccinerade personer utan nedsättning av immunförsvaret få en fullständig vaccination av en dos vaccin, som alltså inte längre behöver upprepas i en så kallad primärvaccinationsserie.

Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023.

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023.

Ovaccinerade personer i åldern 50-64 rekommenderas en dos vaccin under hösten/vintern 2023.

För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om vaccination. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen. För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

Sedan den 1 november 2022 är den allmänna rekommendationen om vaccination mot covid-19 till barn och unga mellan 12 och 17 år borttagen.

Mer information hittar du på Folk hälsomyndighetens webbplats:  Rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 oktober 2023 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)