Nu har vi fått leverans av Influvac Tetra, vaccin mot säsonginfluensa 2020/2021.
Med anledning av pågående pandemi, har vi inga drop-in tider.
Ring oss på 08-709 09 90 för tidsbokning av vaccination.