Från och med 1 mars 2023 erbjuder vi våra patienten fotsjukvård i egen regi.
Du träffar vår fotterapeut June, men även andra yrkeskategorier om det skulle bli aktuellt.

 

 

Vi välkomnar alla våra gamla och nya patienter!